Yes, Gouda is online!

16 december 2020

Wij mochten maakgoudaduurzaam.nl uitbreiden met een klimaatpagina met een maatregelentoolbox en postcodetoop voor bewoners!
Onze toolbox en postcodetool zijn deze keer geïntegreerd in de website van maakgoudaduurzaam.nl met prachitige foto’s en verhalen uit de gemeente Gouda. Neem snel een kijk op klimaat.maakgoudaduurzaam.nl om het mooie resultaat te bekijken!

Ook de gemeente Gouda helpt de bewoners met het vergroenen van hun tuinen. Op de website klimaat.maakgoudaduurzaam.nl  worden bewoners geïnspireerd met maatregelen, tips en voorbeeldtuinen om hun tuin klimaatbestendig en natuurvriendelijk in te richten. Bewoners kunnen met hun postcode zien in de tool hoe groot de kans is op wateroverlast en hittestress op hun adres, of de bodem van hun tuin wel of niet goed water doorlaat en hoe groen hun wijk is. Zij krijgen op basis van deze gegevens maatregelen aanbevolen om hun tuin klimaatbestendig en natuurvriendelijk in te richten. Door in de tool aan te vinken welke acties zij hebben ondernomen kunnen zij hun klimaatlabel berekenen. De score kan oplopen van een rode G naar een superklimaatvriendelijke groene A. De bewoner kan zijn eigen tuin met klimaatlabel op de kaart zetten en zo andere bewoners in de gemeente Gouda inspireren!