Tuin rondom provinciehuis Utrecht

31 januari 2023

Samen met de medewerkers van de provincie Utrecht hebben we een ontwerp gemaakt voor de duurzame en klimaatbestendig herinrichting van de tuin. Doelstelling is om de beleidsvelden, zoals klimaatadaptatie, natuurinclusies inrichten, circulariteit, duurzame energieopwekking en een gezonde en groene leef- en werkomgeving te realiseren.

In die workshops hebben we de ideeën opgehaald en vertaald naar het schetsontwerp.