Zichtbaar, tastbaar, zinvol

Aan de hand van binnenlandse en buitenlandse voorbeelden laat deze publicatie zien hoe ontwerpers de kwaliteit van de bebouwde omgeving kunnen vergroten door integratie vormgeving, techniek en natuurfuncties in de vorm van duurzaam waterbeheer.

Door in gebouwen en woonwijken het watersysteem zichtbaar en tastbaar te maken, kan het een wezenlijke en kenmerkende bijdrage leveren aan het karakter. Aan de hand van voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland wordt getoond op welke wijze het water in de stad op een zinvolle en interessante wijze kan woorden vormgegeven. De projecten zijn geselecteerd om beleidsmakers, ontwerpers, technici en opdrachtgevers te inspireren tot creatieve processen en het maken van bewust kwalitatieve keuzen.

 

ISBN: 90-5662-093-2
Uitgeverij: NAI Uitgevers
Jaar: 1998