Vorm geven aan stedelijk water

Dit boek laat zien dat ontwerpers, planners en waterbeheerders gezamenlijk water een plek kunnen geven in de stad en een bijdrage kunnen leveren aan het vorm geven van water in de stad.

De stad is steeds kwetsbaarder geworden voor extreme regenbuien en lange droge periodes als gevolg van de klimaatverandering en de toenemende verharding. In het boek worden dertig projecten gepresenteerd met water als belangrijk en soms structurerend element in de bebouwde omgeving. Deze internationale en Nederlandse voorbeelden slaan de brug tussen de vaak technische benadering van de waterbeheerders en het esthetische uitgangspunt van de ontwerper. De beschreven geïntegreerde oplossingen maken deel uit van de nieuwe stedelijke esthetiek.

Wellicht vinden wij in onze steden zo weer een weg naar een eigentijdse vorm van de oorspronkelijke synergetische schoonheid tussen functionaliteit en esthetiek zoals de grachten van de oude Hollandse steden of de aquaducten van de Romeinse steden.

 

Link: bol.com – Vorm geven aan stedelijk water