Variantenboek milieuprestatie vormgegeven

Hoe kan de milieubelasting efficiënt omlaag gebracht worden? Het Variantenboek biedt een nieuwe kijk op duurzaam bouwen.

Bij de berekening van de milieubelasting van nieuwbouwwoningen blijkt het ontwerp zelf in hoge mate de milieuscore te bepalen. Er staan de ontwerper dan ook vele mogelijkheden ter beschikking om de milieuscore te beïnvloeden. Inzicht in deze mogelijkheden is noodzakelijk om dat bewust te kunnen doen. In het boek wordt behandeld hoe de milieubelasting van een woning efficiënt omlaag gebracht kan worden. Dit maakt het voor ontwerpers mogelijk gericht te werk te gaan. Daarnaast biedt het boek inzicht in de systematiek en de berekeningsmethode. Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van 10 voorbeeldprojecten.

 

ISBN: 90-75365-61-6
Uitgeverij: Aeneas
Jaar: 2003
Link: bol.com – Variantenboek milieuprestatie vorm gegeven