Brochure Klimaatactieve Stad

De klimaatactieve stad, kortweg KAS, is een beweging die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan en leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan.

Een klimaatactieve stad is een stad waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe infrastructuren de stad gezond houden. Dat doen we niet alleen door op de effecten van klimaatverandering te anticiperen, maar ook door actief bij te dragen aan grondstoffen- en energiebesparing in de afvalwaterketen. Er zijn al diverse voorbeelden van geslaagde KAS- initiatieven.

Waterschappen willen op zoek naar nieuwe wegen om de klimaatactieve stad mede vorm te geven. Daarvoor zijn innovaties, nieuwe kennis, nieuwe werkvormen, nieuwe bestuurlijke arrangementen en wellicht andere competenties nodig. Het vertrekpunt daarbij is datgene waar waterschappen goed in zijn en kunnen bieden. Een waterschap kan daarin verschillende rollen vervullen.

 

In opdracht van: STOWA

Op de website van de STOWA kan de brochure gedownload en besteld worden.