Meerlaagsveiligheid: Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied

Het boek ‘Meerlaagsveiligheid: Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied’ dient als inspiratie om ‘meerlaagsveiligheid’ in de stad vorm te geven.

Het boek schetst mogelijkheden voor een andere ruimtelijke inrichting én voor ‘waterrobuust’ bouwen, met het oog op het op peil houden en verhogen van de waterveiligheid. De voorbeelden in dit boek laten zien dat soms met kleine ingrepen grote resultaten kunnen worden gehaald.

 

Het boekje is in het Nederlands en het Engels verkrijgbaar.

Op de website van de STOWA kan het boekje gedownload en besteld worden.