Handreiking Klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en met een bijdrage van het Uitvoeringsprogramma van de NAS (Nationale Adaptatie Strategie) hebben we in samenwerking met GRONDRR en Stichting CAS de Handreiking Klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf ontwikkeld.
In het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 van de NAS is onderzoek door Rrijksvastgoedbedrijf naar de klimaatbestendigheid van Rijksgebouwen benoemd als een van de speerpunten. Deze handreiking geeft hier concrete invulling aan. Deze handreiking heeft als doel klimaatadaptatie vroeg in het proces van nieuwbouw en renovatieprojecten te integreren.
Naast een integrale projectaanpak met alle stakeholders wordt er gepleit voor een ontwerpaanpak waarbij risico’s in een vroeg stadium in kaart worden gebracht. Daarnaast bevat de handreiking een aantal klimaatadaptieve maatregelen ter inspiratie.
De handreiking is in een tweetal klimaatateliers met alle stakeholders in Utrecht en in Arnhem getest.