Aan de slag met klimaatadaptatie

Voor Waterschap Hollandse Delta is er een boekje met klimaatadaptieve maatregelen gemaakt.

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta heeft Atelier GROENBLAUW een aantal maatregelen gericht op het beperken van de wateroverlast bij elkaar gebracht volgens het principe: Vasthouden, bergen, afvoeren.
Daarnaast zijn er een aantal maatregelen opgenomen om waterrobuust te bouwen. Ook zijn er maatregelen opgenomen om hittestress en droogteschade te beperken.

De gemeenten van Hollandse Delta hebben het boekje met de verschillende klimaatadaptieve maatregelen overhandigd gekregen tijdens een bestuurlijk overleg.