Project ‘Water en Wonen Enschede’

14 augustus 2018

atelier GROENBLAUW heeft samen met StadLandWater de aanbesteding voor het project ‘Water en Wonen Enschede’ gewonnen en inmiddels is de opdracht gegund.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  • een innovatieve pilot waarbij energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair gebouwd wordt;
  • een online kennis- en communicatieplatform dat professionals en de bewoners van Enschede informeert over klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen voor nieuwbouw en bestaande bouw en bijzondere projecten uit Enschede op dit vlak;
  • een pilot voor de bestaande bouw om problemen met wateroverlast te verhelpen en de bewoners van Enschede bij de oplossing te betrekken.