Project Groenblauwe Schoolpleinen site van start

14 augustus 2018

Voor de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland zijn we gestart met de ontwikkeling van de themasite: Groenblauwe Schoolpleinen!

De site wordt een platform om kennis te delen en te inspireren.

We ontwikkelen en bouwen een levendige, inspirerende website waarop professionals, schooldirecteuren, leerkrachten, ouders, beleidsmakers en kinderen ondersteund worden om hun schoolplein te vergroenen en bij te dragen aan klimaatadaptatie en opvang van regenwater. De website bevat veel inspirerende illustraties, foto’s, video’s en korte teksten.

Met de website faciliteren en inspireren we toekomstige initiatieven voor Groenblauwe Schoolpleinen met maatregelen en goede voorbeelden.

Daarnaast biedt het een platform een kennis netwerk en informatie over subsidies.