Vijfheerenlanden

Op maandag 9 oktober en 16 november 2023 werden bij de gemeente Vijfheerenlanden klimaatateliers georganiseerd. Gewerkt werd aan de wijk Bomenbuurt in Vianen; in deze wijk wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht en de riolering vervangen.

De vraag was hoe kan de gemeente Vijfheerenlanden de Bomenbuurt vergroenen en het groenaandeel in de wijk substantieel verhogen? Hoe beperken we hitte, wateroverlast, droogte en vergroten we de biodiversiteit? Hoe wordt klimaatadaptatie en logisch onderdeel van het ontwerp en hoe betrekken en activeren we bewoners bij de herinrichting? Er werd met collega’s van verschillende gemeentelijke beleids- en werkvelden integraal aan ideeën voor de wijk gewerkt.

Er waren 13 collega’s van de gemeente Vijfheerenlanden aanwezig van 9 verschillende afdelingen, onder andere van het beheer openbare ruimte, duurzaamheid, riolering, verkeer, civiel, communicatie etc.

Met behulp van deze workshop is er bij de verschillende afdelingen meer begrip ontstaan voor klimaatadaptatie. Daarbij werd duidelijk hoe productief het is om gezamenlijk aan een casus te werken alvorens het project is begonnen. Er werd dan ook creatief en proactief meegewerkt aan de casus. Na afloop van het atelier lagen er oplossingen die toegepast worden in het toekomstige plan, maar bovenal werd een gemeenschappelijke basis voor de verdere uitwerking gelegd.

In opdracht van: Provincie Utrecht
Jaar: 2023