Proeftuin Hoef en Haag, Vianen

De proeftuin Hoef en Haag had als doelstelling door middel van ontwerpend onderzoek het reeds bestaande masterplan te verbeteren op het gebied van waterveiligheid en klimaatbestendigheid, waterkwaliteit/ecologie en waterbeheer.

Het samenwerken van de verschillende partijen in het Consortium Hoef en Haag (AM Vastgoed, Gemeente Vianen, Lekstede Wonen en Bouwfonds Ontwikkeling) met vertegenwoordigers van de gemeente, waterschap en de stedenbouwkundige (SVP Architectuur en Stedenbouw), Landschapsarchitect (Haver Droeze) en externe deskundigen heeft een verruiming van inzicht m.b.t. de onderwerpen en meer wederzijds begrip opgeleverd. Uiteraard zijn er ook veel nuttige ideeën ontwikkeld. De proeftuin is een tussenstap in de verdere planontwikkeling. De proeftuin is een initiatief van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en wordt gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van organisatie- en ontwerpdeskundigheid, in dit geval van het atelier GROENBLAUW.

Proeftuin eerste sessie op 14 januari 2013 en de tweede sessie op 6 februari 2013.

Deze proeftuin was onderdeel van een reeks proeftuinen die door Hiltrud Pötz georganiseerd zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het  Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering. Het samenvattende verslag van deze tranche proeftuinen kan je hieronder downloaden.

 

Opdrachtgever: ministerie Infrastructuur en Milieu
In samenwerking met: Consortium Hoef en Haag
Locatie: Stal Bosgoed, Hagestein
Jaar: 2013