Proeftuin Scheveningen-Haven

Afgelopen jaren is en wordt fors geïnvesteerd in Scheveningen-Haven om het verder te ontwikkelen als maritiem en toeristisch gebied. De kades worden opgeknapt en de visserij krijgt meer ruimte. De Derde Haven krijgt een nieuwe gemengde bestemming voor zeilschepen en bedrijfsschepen (multifunctioneel gebruik).

Op het Norfolkterrein worden ca. 700 woningen gebouwd. Hiervoor is een overeenkomst getekend met het consortium ASR Vastgoedontwikkeling/Malherbe Groep. Daarnaast is er in het plan ruimte voor hotels, restaurants en bedrijven. De vernieuwing in het gebied moet leiden tot een toename van werkgelegenheid in het toerisme, de watersport en de visserij. Dit alles staat in het stedenbouwkundig plan dat het college van B&W op 17 februari 2012 heeft vastgesteld en dat een verdere uitwerking is van de in 2008 door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten.

De eerste proeftuin sessie was op 22 januari 2013.
De tweede proeftuin tweede sessie op 12 februari 2013.

Deze proeftuin was onderdeel van een reeks proeftuinen die door Hiltrud Pötz georganiseerd zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het  Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering. Het samenvattende verslag van deze tranche proeftuinen kan je hieronder downloaden.

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: Zeezeilcentrum Scheveningen