Proeftuin Nijmegen Waalfront

Aan het Waalfront dat onderdeel uitmaakt van Nijmegen Oud-West, zal in de komende jaren een omvangrijke herstructurering plaatsvinden waarbij industrie plaats moet maken voor woningen. Het Bouwfonds is samen met de gemeente Nijmegen ontwikkelaar van het gebied. Eerdere plannen en het masterplan moeten herzien worden vanwege de veranderde markt als gevolg van de crisis.
Deze herbezinning biedt mogelijkheden om in een proeftuin te onderzoeken hoe klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en mogelijk de aanleg van een klimaatdijk passen binnen de gebiedsexploitatie.

In de proeftuin waren vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en van de ontwikkelaar Bouwfonds aanwezig. De proeftuin werd rekentechnisch ondersteund door Esther Geuting van de Stec Groep.
Oorspronkelijk was de intentie om met behulp van een maptable te werken die recent door de gemeente Nijmegen is aangeschaft. Helaas bleek het in gebruik nemen van de maptable ingewikkelder dan verwacht en is het niet gelukt deze op tijd voor de proeftuin operabel te krijgen.

Deze proeftuin was onderdeel van een reeks proeftuinen die door Hiltrud Pötz georganiseerd zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering. Het samenvattende verslag van deze tranche proeftuinen kan je hieronder downloaden.

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, Nijmegen
Jaar: 2013