Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust

Meer en heftiger regenbuien, langere droge periodes en hittestress in steden: het zal steeds vaker voorkomen. Gemeente en waterschap zijn hard aan het nadenken hoe zij de gevolgen van klimaatverandering gaan aanpakken. Maar zij kunnen het niet alleen: iedereen is waterbeheerder en kan en moet een bijdrage leveren. Naast grote technische ingrepen is ook gedragsverandering van belang. Kinderboerderijen zijn een ideale plek om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Waar bezoekers kunnen worden geinspireerd om mee te doen.

Kinderboerderijen vertegenwoordigen een bijzonder kapitaal: er zijn veel bezoekers, men is jong en oud, arm en rijk. De aantrekkelijke, groene locaties liggen midden in de bebouwde kom. Er zijn verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Ze vormen een waar knooppunt en bieden kansen om mensen te bereiken over het onderwerp klimaatverandering en goed water- en bodembeheer.

Om dit project zo tastbaar mogelijk te maken hebben we gewerkt aan twee pilots. Te weten: Kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda en Kinderboerderij De Dierenploeg. Dit heeft geresulteerd in twee specifieke handreikingen en een algemene handreiking die als leidraad kan zijn voor het klimaatbestendig en waterbewust maken van alle andere kinderboerderijen.

Er wordt stap voor stap uitgelegd wat we kunnen doen: aan concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij, welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt de kinderboerderij geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij, de bezoekers en daarmee ons allen verder helpen te zorgen voor een fijne woonomgeving, ook in de toekomst.

 

Opdrachtgever: Watercoalitie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) , Kennisprograamma DuurzaamDoor
In samenwerking met: Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, Anneke van Veen
Jaar van uitvoering: 2016