Klimaatateliers in Barneveld

Na een geslaagd klimaatatelier met de gemeente Barneveld in september hebben we in samenwerking met Platform Water Vallei en Eem, donderdag 24 januari een klimaatatelier georganiseerd voor de Raad en Jongerenraad van Barneveld . Samen met de Raden hebben we gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor klimaatadaptatie in het gebied rondom het parkeerterrein Kapteijnstraat. Dit heeft geresulteerd in een ideeën collage.

Opdrachtgever: gemeente Barneveld in samenwerking met Platform Water Vallei & Eem

Jaar: 2018-2019