Klimaatatelier Woudenberg & Scherpenzeel

In opdracht van de gemeente Woudenberg en Scherpenzeel hebben we een klimaatatelier begeleidt waarbij medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente, zoals water, riolering, groen, verkeer, RO, etc. participeerde.

Door te werken aan twee verschillende casussen is er bewustzijn gecreëerd rond de problematiek met betrekking tot klimaatverandering en zijn er mogelijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Bij de verschillende casussen bleek men niet te denken in problemen,
maar in oplossingen. Er werden dan ook creatieve oplossingen bedacht en aangedragen die meegenomen kunnen worden voor de toekomst. Wederom bleek dat de werkwijze zeer inspirerend werkt en dat er afgesproken is dat er in de toekomst meer wordt samengewerkt op projectniveau.

Opdrachtgever: gemeente Woudenberg en Scherpenzeel in samenwerking met Platform Water Vallei & Eem
Jaar: 2017