Klimaatatelier Veenendaal

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een klimaatatelier begeleidt waarbij medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente, zoals Water, Riolering, Groen, Projectontwikkeling, etc. participeerde.

Door te werken aan drie verschillende casussen is er bewustzijn gecreëerd rond de problematiek met betrekking tot klimaatverandering en zijn er mogelijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Wederom bleek dat de werkwijze zeer inspirerend werkt en dat er afgesproken is dat er in de toekomst meer wordt samengewerkt op projectniveau. Uit de reacties van verschillende deelnemers is gebleken dat men het als prettig heeft ervaren ‘out of the box’ te denken en te kijken naar de mogelijkheden in Veenendaal als het gaat om klimaatadaptatie. Hiermee heeft Veenendaal eerste stappen gezet richting een Klimaat Actieve Stad.

Opdrachtgever: gemeente Veenendaal in samenwerking met Platform Water Vallei & Eem
Jaar: 2016