Klimaatatelier Roosendaal

Op woensdag 13 februari 2019 vond in het gemeentehuis van Roosendaal een klimaatatelier plaats. Aan deze workshop namen medewerkers van verschillende teams, zoals Water en Riolering, Verkeer, Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Gezondheid, Communicatie, het Waterschap Brabantse Delta en woningcorporatie Alwel deel.

Tijdens het klimaatatelier is er gebrainstormd over mogelijkheden voor een gefaseerde herinrichting van het gebied. Het doel van de workshop was om te kijken welke maatregelen en andere (creatieve) oplossingen te bedenken zijn om tot een klimaatbestendige wijk te komen waarbij er vooral gekeken is naar meekoppelkansen. Er werd in twee groepen gewerkt aan de opgave voor de wijk Westrand.

Bij het klimaatadaptief inrichten van een gebied wordt er rekening gehouden met het verwerken van hoosbuien, het verzachten van hittestress en het voorkomen van de droogte. Het klimaatbestendig en groen inrichten staat al geruime tijd op de agenda binnen de gemeente Roosendaal maar er wordt gezocht naar verbetering. 

De grootschalige renovatie van de portiekflats door de woningbouwvereniging biedt verschillende kansen.

 

In opdracht van: Gemeente Ermelo

Jaar: 2019