Klimaatatelier Renswoude

Renswoude wil het bedrijventerrein klimaatbestendiger inrichten. Op donderdag 13 februari 2020 hebben wij in samenwerking met het Platform Water Vallei en Eem voor de gemeente Renswoude een klimaatatelier georganiseerd.

Aan deze workshop namen medewerkers van het fysiek en sociaal domein en de buitendienst deel.
Gezamenlijk is er gebrainstormd over de verschillende mogelijkheden om het bedrijventerrein ‘Groot Overeem’ klimaatbestendiger en aantrekkelijker te maken. Welke maatregelen kunnen toegepast worden en hoe kunnen de ondernemers aangemoedigd worden om op eigen terrein vergroeningsmaatregelen te treffen. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen grondexploitatie en de wens naar meer vergroening.
Daarnaast is er met elkaar besproken hoe men klimaatadaptatie als een logisch onderdeel van beleid en uitvoering kan meenemen.
In een matrix zijn vervolgens aanbevelingen gedaan voor maatregelen om de klimaatopgaves op het gebied van hittestress, wateroverlast, biodiversiteit en verdroging optimaal mee te nemen binnen dit project.
Mede door deze workshop is er meer begrip voor klimaatadaptatie ontstaan en hoe afdelingen en disciplines hierin kunnen samenwerken. Ook de aanwezigheid van het Waterschap onderstreept dat een gezamenlijk aanpak gewaardeerd en gewenst wordt.
Bij de casus bleek men vooral te denken in oplossingen in plaats van problemen. Er werden dan ook creatieve oplossingen aangedragen die gebruikt kunnen worden in toekomstige plannen.

In samenwerking met: Charles Rijsbosch, Platform Water Vallei en Eem

In opdracht van: gemeente Renswoude

Jaar: 2020