Klimaatatelier Leusden

Op dinsdag 12 maart 2019 werd in het gemeentehuis van Leusden een klimaatatelier georganiseerd. Aan deze workshop namen medewerkers van verschillende teams, zoals Water en Riolering, Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Communicatie, Verkeer en het Waterschap deel.
Het doel van de workshop was om te kijken welke maatregelen en andere (creatieve) oplossingen te bedenken zijn om tot een klimaatbestendige inrichting van het hele gebied te komen. Er werd in drie groepen gewerkt aan de casus voor Leusden.

Tijdens het klimaatatelier werd gekeken naar het gebied rondom de Burgemeester de Beaufortweg met de achterliggende wijk Hamersveld – Oud en het Lisidunahof. Door het samenwerken aan deze uitgebreide casus is onderzocht hoe klimaatadaptieve maatregelen en vergroening meegekoppeld kunnen worden bij een eventuele herinrichting. Het is het doel bewoners, horeca en bedrijven in de toekomst ook mee te nemen in het proces.

De belangstelling om mee te denken in dit klimaatatelier bleek groot. Mede door deze workshop is er meer begrip voor klimaatadaptatie ontstaan en hoe afdelingen en disciplines hierin kunnen samenwerken. Ook de aanwezigheid van het Waterschap onderstreept dat een gezamenlijk aanpak gewaardeerd en gewenst wordt.

Uit de reacties van verschillende deelnemers is gebleken dat men het als prettig heeft ervaren ‘out of the box’ te denken en te kijken naar de mogelijkheden als het gaat om klimaatadaptatie.

 

In samenwerking met: Charles Rijsbosch, Platform Water Vallei en Eem

In opdracht van: Gemeente Leusden

Jaar: 2019