Klimaatatelier Kanaleneiland Midden – Utrecht

In samenwerking met de Gemeente Utrecht, de Waterschappen en woningcorporatie Mitros is een klimaatadaptatie pilot gestart voor de Bernadottelaan op het Kanaleneiland Midden.

In de rol van aanjager en verbinder zijn, in samenwerking met het IKW, de verschillende partijen waaronder woningcorporatie Mitros, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij elkaar gebracht. Samen is verkend op welke wijze Kanaleneiland – Midden klaar kan worden gemaakt voor periodes met heftige regenbuien, langdurige droge periodes en hittestress. Dit in combinatie met andere opgaven zoals gezondheid, leefkwaliteit en vergroten van de biodiversiteit.  Het op deze wijze samenwerken van een woningcorporatie met de gemeente en het waterschap rond klimaatadaptatie is nieuw en creëert nieuwe kansen.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Watercoalitie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) samen met woningcorporatie Mitros opgesteld door de Initiatiefgroep Klimaatbestendig Wonen.

Jaar: 2017