Klimaatatelier Ermelo

Op dinsdag 19 februari 2019 vond in het gemeentehuis van Ermelo een klimaatatelier plaats. Aan deze workshop namen verschillende adviseurs van Water en Riolering, Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Communicatie, Verkeer en het Waterschap deel.
Het doel van de workshop was om te kijken welke maatregelen en andere (creatieve) oplossingen te bedenken zijn om tot een klimaatbestendige inrichting van beide gebieden te komen. Er werd in vier groepen gewerkt aan de twee casussen voor Ermelo.

De gemeente Ermelo wil een aantrekkelijk en leefbaar centrumgebied waar het prettig verblijven is. Eén van de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling is het behouden van een aantal waardevolle en beeldbepalende bomen op het plein. De verschillende vastgoedontwikkelingen, de uitbreiding van de parkeeropgave en het zorgen voor een aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust centrumgebied vragen om een creatieve manier van kijken naar deze complexe opgave om tot een acceptabele oplossing te komen.

Tijdens het klimaatatelier werd er gekeken naar het gebied rondom de Markt en het nieuw te ontwikkelen sportcomplex De Zanderij nabij de Oude Telgterweg. Door het samenwerken aan deze twee casussen is gekeken hoe klimaatadaptieve maatregelen en vergroening meegekoppeld kunnen worden bij een eventuele herinrichting. Ook bewoners, horeca en bedrijven kunnen in de toekomst meegenomen worden in het proces.

Met elkaar nadenken over de parkeeropgave, het groen, tijdelijke waterberging en hittedemping waren de uitgangspunten voor de beide groepen voor casus Markt 2.0. Er werd flink ‘out of the box’ gedacht.

De ontwikkeling van het sportpark Calluna biedt kansen voor het vergroten van de biodiversiteit en nieuwe mogelijkheden op het gebied van combinaties van water en energie. Beide groepen hebben verschillende kansen benoemd om het gehele gebied als één grote circulaire ontwikkeling aan te pakken met meekoppelkansen voor de naastgelegen wijk.

 

In samenwerking met: Charles Rijsbosch, Platform Water Vallei en Eem

In opdracht: Gemeente Ermelo

Jaar: 2019