Klimaatatelier BEL combinatie

Op donderdag 4 juli 2019 werd bij BEL Combinatie te Eemnes een klimaatatelier georganiseerd. BEL Combinatie zijn de gemeentes Blaricum, Eemnes en Laren.

Welke maatregelen kunnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren nemen om Klimaatadaptatie bij toekomstige ontwikkelingen mee te nemen in de planvorming? Hoe kan een project integraal opgepakt worden en kunnen er meekoppelkansen gecreëerd worden zodat hitte, water, biodiversiteit en de gemeentelijke opgaves zoals parkeren en bereikbaarheid gelijktijdig verbeterd worden? Er werd gewerkt in drie groepen aan drie verschillende casussen, elk van de gemeentes had een casusgebied opgegeven. 

De belangstelling om mee te denken in dit klimaatatelier bleek groot: de opkomst was ruim 35 personen. Aan deze workshop namen medewerkers van verschillende afdelingen, zoals Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiek, Vergunning en Handhaving, Buitendienst, Control en Financiën.

Mede door deze workshop is er meer begrip voor klimaatadaptatie ontstaan en hoe afdelingen en disciplines hierin kunnen samenwerken. Ook de aanwezigheid van het Waterschap onderstreept dat een gezamenlijk aanpak gewaardeerd en gewenst wordt. 

Bij de casus bleek men vooral te denken in oplossingen ipv. problemen. Er werden dan ook creatieve oplossingen aangedragen die ook gebruikt kunnen worden in toekomstige plannen.

 

In samenwerking met: Charles Rijsbosch, Platform Water Vallei en Eem

In opdracht van: BEL Combinatie

Jaar: 2019