Klimaatatelier BAR gemeente

De gemeente Ridderkerk wil de wijk ‘Bloemenbuurt’ hittebestendig inrichten. Op dinsdag 5 september 2023 hebben wij voor de gemeente Ridderkerk een klimaatatelier georganiseerd.

Medewerkers van het fysieke en sociale domein namen deel aan deze workshop. De Bloemenbuurt wordt gekenmerkt door coöperatiewoningen met grondgebonden laagbouw en ervaart veel hitteoverlast door een tekort aan schaduwrijke boomkronen en een laag groenaandeel. De meeste privétuinen zijn verhard. De woningcorporatie, die een huidig groenaandeel van 12% heeft vastgesteld, overweegt de voortuinen te verkleinen om ruimte te creëren voor extra groen. Dit vereist een intensief proces met de bewoners.

In het klimaatatelier werd besproken hoe een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en een natuurinclusief ontwerp gerealiseerd kan worden. Er was ook focus op bestuurlijk draagvlak, bewonersparticipatie en het benutten van meekoppelkansen voor het verbeteren van hittebestendigheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefkwaliteit.

Het belang van vroegtijdige betrokkenheid van bewoners, vastgoedeigenaren en coöperaties werd benadrukt om de wensen in kaart te brengen en draagvlak te creëren.