Klimaatatelier Amersfoort

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een klimaatatelier begeleidt waarbij medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente, Stad en Ontwikkeling, Woon- en Werkklimaat, Projecten en Programma's en Leefomgeving participeerde.

Door te werken aan twee casussen is er bewustzijn gecreëerd rond de problematiek met betrekking tot klimaatverandering en zijn er mogelijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Wederom bleek dat de werkwijze zeer inspirerend werkt en dat er afgesproken is dat er in de toekomst meer wordt samengewerkt op projectniveau.

 

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
Jaar: 2016