Hoorn-noord/Venenlaankwartier klimaatbestendige wijkaanpak

Renovatie als aanjager voor klimaatadaptatie, burgerparticipatie en wijkverbetering. In deze eerste proeftuin in samenwerking met de gemeente Hoorn, de woningbouwcorporatie Intermaris, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, drinkwaterbedrijf PWN, voetbalvereniging Always Forward en bewoners zijn verschillende maatregelen bij elkaar gebracht.

Tijdens sessies met de betrokken partijen werden wijkspecifieke klimaateffecten in beeld gebracht met de knelpunten. Er werd gezocht naar oplossingen voor de volgende aspecten:

wateroverlast

hittestress

Leefkwaliteit, gezondheid, spelen en bewegen, betrokkenheid van bewoners.

Opdrachtgever: gemeente Hoorn, Ministerie van infrastructuur en waterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

in samenwerking met Tauw.

april 2018