Driebergen Zeist

In opdracht van de Provincie Utrecht hebben we op 27 mei een ontwerpatelier begeleid voor de nieuwe verdichtingsopgave rond station Driebergen-Zeist. De vraag was welke kansen en aandachtspunten er zijn voor de natuur en klimaatadaptatie bij deze gebiedsontwikkeling?

Op het ontwerpatelier voor het stationsgebied Driebergen-Zeist zijn verschillende experts en vertegenwoordigers van de gemeenten samengekomen om de plannen voor de gebiedsontwikkeling te bespreken. De deelnemers deelden hun inzichten over de integratie van natuur en stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, en de economische haalbaarheid van het project.

De belangrijkste resultaten en adviezen van het ontwerpatelier

  • Uitgangspunten waren de aanwezige natuur, zoals het weidegebied en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden.
  • Daarnaast aandacht voor natuur en biodiversiteit op de verschillende schaalniveaus: bouwblok, buurt en omgeving.
  • Wens is ook al vanaf het uitstappen uit de trein de Utrechtse Heuvelrug door een groene route ervaarbaar maken.
  • Ruimte voor water en maatregelen voor natuur, verdicht bouwen met ruimte voor natuurinclusieve maatregelen aan het station en de gebouwen waren andere aanbevelingen voor het ontwikkelen van een visie.