Klimaatateliers

In de afgelopen jaren heeft Hiltrud Pötz met haar team op verschillende locaties en voor verschillende opdrachtgevers proeftuinen, workshops en klimaatateliers georganiseerd gericht op duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit.

In de workshops en klimaatateliers wordt altijd gewerkt met alle stakeholders van het betreffende gebied. We zorgen voor inspirerende input en zorgen dat iedere betrokken partij haar belang duidelijk kan maken. Het samen denken, praten en ontwerpen in een setting los van procedures en regels zorgt altijd voor meer begrip, een gedeelde visie en veel bruikbare ideeën. Deze kunnen in het verdere planvormingsproces als een breed gedragen basis dienen.