Over ons

Atelier GROENBLAUW is …

Hiltrud Pötz en haar medewerkers zijn bevlogen pioniers en creatieve deskundigen op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. Vanuit hun overtuiging dat een integrale samenwerking met alle betrokkenen en disciplines leidt tot de beste resultaten en tot het meest inspirerende proces worden zij door ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven en particulieren ingezet als gangmaker bij stedenbouwkundige projecten. Daarnaast zijn ze actief als architect, adviseur en onderzoeker. Door het in opdracht ontwikkelen van websites en apps, het geven van lessen en lezingen, alsook door verschillende publicaties, stellen ze hun kennis beschikbaar aan een breed publiek.

 

Atelier GROENBLAUW, achtergrond

In atelier GROENBLAUW is zowel ontwerptechnische als civieltechnische kennis aanwezig omdat ze de verbinding zoeken tussen de mogelijkheden van de techniek enerzijds en de behoeften van de mens en aarde anderzijds. Hiltrud Pötz werkte in één van haar eerste banen voor een zeer innovatief en op verduurzaming gericht ingenieursbureau in Berlijn. Hier maakte ze kennis met de enorme voordelen van integrale samenwerking tussen alle disciplines. Deze werkwijze probeert Hiltrud met atelier GROENBLAUW zoveel mogelijk in haar projecten te benaderen. In Nederland werkte ze als mede-eigenaar en -oprichter van bureau opMAAT aan succesvolle pilots op het gebied van duurzame en mensvriendelijke gebouwen. Daarna startte ze met atelier GROENBLAUW waarin ze haar scope verbreedde naar gebiedsontwikkeling en stedenbouw. Hoe maken we steden gezond en aangenaam voor mensen en draagbaar voor de aarde? Zeker nu het klimaat verandert en de trek naar de steden voortzet, bepaalt de inrichting van de steden de leefkwaliteit en veiligheid van het grootste deel van de mensheid.

 

Atelier GROENBLAUW ontwerpt

Als architect binnen opMAAT was Hiltrud Pötz medearchitect van het Rijkswaterstaatkantoor Terneuzen dat met een Greencalcscore van 323 (A+) nog steeds één van de meest duurzame kantoren van Nederland is. Daarnaast heeft ze als ontwerper meegewerkt aan verschillende particulier opdrachtgeverschapsprojecten zoals het Kwarteel in de duurzame wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg en het project Hof van Heden in opdracht van de woningbouwvereniging Vestia.

 

Atelier GROENBLAUW publiceert

Hiltrud Pötz publiceert regelmatig in vakbladen en heeft met ondersteuning van haar medewerkers verschillende boeken en brochures geschreven. Zo is ze medeauteur van de SBR publicatie ‘Groen in Gebouwen’ en het boek ‘Vormgeven aan stedelijk water’. Ook is ze is auteur van het standaardwerk ‘Groenblauwe netwerken, Handleiding voor veerkrachtige steden’ dat tot de vakliteratuur bij onderwijsinstellingen behoort en veel gebruikt wordt door ontwerpers en ingenieurs.

Atelier GROENBLAUW begeleidt en doceert

Atelier GROENBLAUW besteedt veel aandacht aan de organisatie en begeleiding van op integrale, duurzame gebiedsontwikkeling gerichte klimaatateliers en workshops. Daarnaast geeft Hiltrud Pötz regelmatig lezingen op studiedagen en is ze gastdocent op de afdeling Bouwkunde van de TU Delft en aan andere onderwijsinstellingen.

 

Atelier GROENBLAUW, missie

Liefde voor de aarde is een van Hiltruds drijfveren. Maar de aarde redt zich zonder ons ook wel. Andersom niet. Daarom betekent liefde voor de aarde, ook liefde voor mensen en hun streven naar kwaliteit van leven. “Ook in onze woonomgeving willen we de natuur ervaren. En als we die natuur dan toch graag om ons heen hebben, waarom zetten we de natuur dan niet ook meteen voor ons aan het werk? We kunnen de natuur taken laten vervullen die we traditioneel aan de techniek overlaten, zoals waterberging en verkoeling. Door met de natuur samen te werken maken we van steden en gebieden nog fijnere plekken en geven we de aarde meer lucht!”

 

Over ons

Wij zijn Atelier Groenblauw. Geïnteresseerd? Of heb je gewoon een vraag? Laat je horen!

Wij willen graag kennismaken met jou. En wij werken vaak samen met externe partijen.

 • ir. Hiltrud Pötz

  Ik werk samen met mijn opdrachtgevers aan een veerkrachtige stad met ruimte voor de natuur.

  ir. Hiltrud Pötz, directeur
  bel 06 41133776 of mail
  Linkedin

 • Martijn de Koning

  Mijn ambitie is om duurzaamheid een aantrekkelijk gezicht te geven in het ontwerp.

  Martijn de Koning, architect
  Linkedin

 • Hans van Someren

  Ik werk eraan om complexe randvoorwaarden te vertalen naar makkelijk te gebruiken tools.

  Hans van Someren, informaticus
  mail

 • Jord Max Krasselt

  Het is mijn ambitie om een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving te creëren waar mens en dier samen wonen, werken en recreëren.

  Jord Max Krasselt, project medewerker
  bel 06 48419385 of mail
  Linkedin

 • Bas van Someren

  Ik zet me in voor een integrale aanpak van duurzaamheid, met zowel oog voor klimaatadaptatie en natuur, als de sociale cohesie en gelijkheid.

  Bas van Someren, bestuurskundige
  bel 06 39222114
  Linkedin

Allianties

Atelier Groenblauw werkt graag samen met andere partijen.

Wij werken ook graag met nieuwe partijen samen. Neem contact op en we gaan samen een groenblauwe toekomst tegemoet.

Opdrachtgevers

Atelier Groenblauw werkt in opdracht van verschillende partijen.

 

Referenties

Wij zijn trots over wat anderen over ons zeggen.

 • "Atelier Groenblauw kan de onderzoeksresultaten van kennisinstellingen vertalen, d.m.v. creativiteit en ontwerp naar realisatie. In de toekomst gaan we zeker vaker samenwerken."

  Leontine van den Boom

 • "Atelier Groenblauw zit aan de 'hoe los ik het op' kant. Ze bedenken oplossingen die praktisch kunnen worden toegepast. Dat was precies wat we nodig hadden."

  Christine van Mourik

 • "Met haar altijd inspirerende ideeën zorgt Hiltrud steeds weer voor nieuw mooie producten. "

  Arjen Grent
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 • "Atelier Groenblauw is een werkplaats van denkers en doeners. Zij zorgen dat de klimaatbestendige stad er straks ook is!"

  Michelle Talsma
  STOWA