Rijkswaterstaatkantoor, Terneuzen

Het door atelier GROENBLAUW ontworpen Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen is al sinds de oplevering in 2000 het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland volgens Greencalc. Er zijn veel (afval)materialen hergebruikt.

Het gebouw heeft een triangelvorm met in het midden een atrium. De kantoorruimten worden ontsloten via galerijen in het atrium. In het atrium zijn verschillende functies ondergebracht: kantine, vergaderplekken, leestafel, kopieer- en printfaciliteiten en wachtruimte. Het atrium heeft passend bij de organisatie een informele sfeer en nodigt uit tot communicatie.

Voor de materialisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van veel hergebruikt afvalmateriaal van Rijkswaterstaat zelf. Oude meerpalen werden verzaagd en gebruikt voor de gevelbekleding, de galerijen, de trappen, ballusters en voor de grote leestafel. Afgedankte basaltblokken en klinkers werden binnen en buiten het gebouw hergebruikt.

De hoofddraagstructuur is van hout voor is gebruik gemaakt van gerecyclede of natuurlijke materialen zoals leemsteen, hout en cellulose isolatie gemaakt van oude kranten. Voor de betonfundering is hergebruikt granulaat gebruikt. De verf voor de afwerking van de gevel in het atrium is op basis van lijnolie en natuurlijke pigmenten.

Het gebouw wordt natuurlijk geventileerd. Verse lucht stroomt via winddrukafhankelijk gestuurde roosters in de gevel door de binnengevel naar het atrium en vandaar met behulp van de natuurlijke trek door de schoorsteen naar buiten.

Een warmtepomp die water aan het kanaalwater onttrekt zorgt voor de verwarming van het gebouw door middel van vloer- en wandverwarming. Boven de glaskap van het atrium zijn panelen zonnecellen geïnstalleerd. De panelen met zonnecellen functioneren ook als zonwering. De daglichttoetreding is door middel van simulaties geoptimaliseerd. Door de vaste zonwering en de optimalisatie van de massa in het gebouw kon gebouwkoeling achterwege blijven. Zonnepanelen zorgen voor warm tapwater.

Het gebouw heeft een eigen afvalwaterbehandeling; al het afvalwater wordt in het helofytenfilter gezuiverd en het gezuiverde water wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Door het aanbrengen van een mos-sedum dak en het minimaliseren van het verhard oppervlak wordt al het regenwater gebufferd of geïnfiltreerd. Een rioolaansluiting was niet nodig.

 

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Gebruiker: Rijkswaterstaat Dienstkring Zeeuws-Vlaanderen
Bouwfysica: Cauberg-Huygen
Constructie: Hulst-D3BN
Jaar van uitvoering: 2000
Omvang: 1750 m2