Plein Tolbergcentrum, Roosendaal

Het plein bij het Tolbergcentrum in Roosendaal wordt vergroend. Het stenige plein wordt omgevormd tot een aangename verblijfplaats met zitplekken, biodivers groen en bomen voor schaduw.

Het winkelcentrum Tolberg wordt komende tijd gerenoveerd en uitgebreid met nieuwe entrees aan drie zijdes. Het plein waar het winkelcentrum aan ligt wordt in de renovatie meegenomen waarbij het vergroenen en het veraangenamen van het plein de belangrijkste opgave is.

Bij het vergroenen van het plein en het verhogen van de verblijfswaarde gelden de uitgangspunten van Roosendaal Natuurstad als basis. Naast het optimaal vergroenen is het aanbrengen van een logische routing en het inpassen van het doorgaande fietspad op het plein belangrijk.

Roosendaal wil tot en met 2030 minimaal 15% meer groen realiseren bij herstructureringsopgaven in het kader van Roosendaal Natuurstad. Meer groen in de stad verbetert de leefkwaliteit, beperkt wateroverlast en hittestress en versterkt de biodiversiteit van Roosendaal. Hierdoor verbetert ook de gezondheid van de bewoners en de verhoogd de kwaliteit van flora en fauna. Zo ontwikkelt zich tot Roosendaal Natuurstad. 

Voor de uitwerking werden we ondersteund door Trafique- groeningenieurs.