Natuur(stad)schuurtjes geplaatst op de kinderboerderij de Enk

Het natuur(stad)schuurtje biedt ruimte aan allerlei soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren die leven in de tuin. Voor het bouwen van het natuur(stad)schuurtje is gekozen voor duurzame materialen. Het natuurschuurtje is inmiddels enkele keren geplaatst op de kinderboerderij de Enk in Rotterdam in samenwerking met Natuurstad en Rotterdams Weerwoord, Johan Verlinde, Geert Aaltink en Maike van Stiphout

Het natuur(stad)schuurtje bevat onder andere mussen- en mezenkasten, insectenhotels, een egelhuisje en een gras- kruidendak. Hierdoor biedt het schuurtje leefruimte aan verschillende diersoorten. Het groene dak van het schuurtje neemt veel water op en het resterende regenwater wordt de tuin in geleid en gebruikt voor de waterschaal voor vogels. Het groene dak van het schuurtje zorgt er ook voor dat het schuurtje van binnen minder opwarmt.

Ook een klein schuurtje kan dus een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit!