Natuurinclusief en klimaatrobuust Erve Brandemaat

Atelier GROENBLAUW heeft het ontwerp gemaakt voor het project ‘Water en Wonen Enschede’ . Dit is een duurzaam, klimaatbestendig en natuurinclusief zelfbouwproject. Voor de bewoners hebben we een handleiding gemaakt als ondersteuning bij het zelfontwikkeling op het gebied van waterrobuust- en natuurinclusief bouwen.

Voor het nieuwbouwproject Erve Brandemaat van 7 kavels waarbij er niet integraal opgehoogd noch gedraineerd wordt is dit boekje met uitgangspunten en maatregelen gemaakt. Erve Brandemaat ligt aan de rand van Enschede in ’t Vaneker, het is een buitengebied in een typisch Twents coulissenlandschap met grillige waterstanden. Deze pilot biedt een uitstekende mogelijkheid om een andere ‘Groenblauwe’ omgang met water te ontwikkelen.

Het concept is in hoge mate waterrobuust en omvat de volgende maatregelen op eigen terrein:

  • waterberging en -buffering;
  • regenwaterhergebruik;
  • natuurinclusief bouwen;
  • versterken van de biodiversiteit;
  • decentrale zuivering van afvalwater.