Kwarteel EVA-Lanxmeer, Culemborg

Dit gemeenschappelijk particulier opdrachtgeverschapsproject is in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers ontworpen en tot stand gekomen. De bewoners waren betrokken bij het ontwikkelen van het energiezuinige verwarmingssysteem en hebben zelf de tuin ontworpen en ingericht.

Het complex is opgebouwd uit twee gebogen bouwdelen waartussen zich gemeenschappelijke voorzieningen bevinden. Door de vorm en de positionering van de blokken heeft elke woning een goede oriëntatie op de zon en uitzicht op de aangrenzende boomgaard. Er is veel aandacht besteed aan de verhouding privé-gemeenschappelijk en de vertaling hiervan in de architectuur. De privé buitenruimten zijn gedeeltelijk in het bouwvolume geschoven waardoor iedereen voldoende privacy heeft.

De bewoners hebben ervoor gekozen om een gemeenschapsruimte met keuken, wasserette, gemeenschappelijke logeerkamer en fietsenberging te realiseren. In het complex is ook de houtwerkplaats van een bewoner opgenomen die uit afvalhout speelgoed en gebruiksartikelen vervaardigd en de opbrengst aan Afrikaanse projecten ter beschikking stelt.

Het project grenst aan het waterwingebied en er mocht niet geheid worden. Er is daarom gekozen voor funderen op schuimbeton en een lichte houtskeletbouw opbouw met vuren gevelbekleding. Voor het gezonde binnenklimaat worden de woningen natuurlijk geventileerd en zijn ze voorzien van vloerverwarming.

De wijk EVA-Lanxmeer is een bijzondere ecologische voorbeeldwijk die met de bewoners tot stand is gekomen en ook nu nog door de bewoners op een ecologische manier beheerd wordt. De ruim tweehonderd woningen worden voorzien van warmte die opgewekt wordt door warmteonttrekking bij de nabijgelegen productie van drinkwater. Het grijswater in de wijk wordt decentraal in helofytenfilters gezuiverd en al het regenwater wordt plaatselijk gebufferd en geïnfiltreerd.

De hele wijk wordt gemeenschappelijk ecologisch beheerd. Alle woningen hebben een maximaal totaal jaarlijks energieverbruik van 40 GJ per woning per jaar.

 

Opdrachtgever: Vereniging Ontwikkelingsproject Woongroep kWartEL Culemborg
Bouwfysica: Dijkoraad
Constructie: Hulst-D3BN
Jaar: 2003