Hof van Heden, Hoogvliet

Hof van Heden is een collectief particulier opdrachtgeverschap project in opdracht van Vestia. De 60 woningen (24 sociale huur en 36 koop) en de gemeenschappelijke tuin zijn samen met de toekomstige bewoners ontworpen. De bewonersgroep heeft tijdens een architectenselectie op basis van onze visie op participatie en duurzaam bouwen voor ons als architect gekozen. De aanpak van uitgebreide participatie gecombineerd met particulier opdrachtgeverschap heeft zonder extra kosten geleid tot een buitengewoon vriendelijk en door de bewoners geliefd complex.

Het project is onderdeel van het WIMBY (welcome in my backyard) programma en heeft het concept “Nabuurschap” in de architectuur van de gebouwen en de buitenruimte vertaald. Dit wordt zichtbaar in de realisatie van een gemeenschappelijk paviljoen in het centrum van het project en in de binnentuinen die ook gemeenschappelijk worden beheerd door de bewoners. Het kostengunstige en eenvoudige concept van de woningen en appartementen krijgt levendigheid en variatie door de materialisatie. Om binnen het eenvoudige concept speelsheid te realiseren is voor de gevelafwerking gekozen voor baksteen en hout in verschillende kleuren, verschillende dakvormen (zadeldak en lessenaarsdak) en verschillende uitbouwopties.

Het project is binnen het kader en beschikbare budgetten van sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd. Er was geen extra budget voor duurzaamheid. Binnen het reguliere budget kon toch een ecologische tuin en een duurzaam watersysteem gerealiseerd worden. Het regenwater wordt gebufferd in een wadi aan de noordkant van het terrein en in een vijver in de oksel van de appartementen. De EPC van het project is 0,6; dit is onder andere gerealiseerd door een aansluiting op de stadsverwarming, een extra gevel en dakisolatie. De woningen worden natuurlijk geventileerd en zijn voorzien van drukgestuurde ventilatieroosters. De huizen zijn gebouwd met kalkzandsteen metselwerk. Op de gevels is gemodificeerd hout toegepast afgewerkt met een stain en een deel van de huizen is bij wijze van proef met vlaswol geïsoleerd.

De aanpak van uitgebreide participatie gecombineerd met particulier opdrachtgeverschap heeft zonder extra kosten geleid tot een buitengewoon vriendelijk en door de bewoners geliefd complex waarvan de woningen ook in tijden van crisis verkopen. Bij een bezoek aan Hof van Heden voel en zie je de betrokkenheid en het enthousiasme van de bewoners.

 

Opdrachtgever: Vestia
Bouwfysica: Ecofys
Constructie: CAE
Aannemer: Dura Vermeer
Jaar van uitvoering: 2009