Het Natuurschuurtje voor de tuinbiotoop

Het eerste prototype van het natuurschuurtje is op Green Village geplaatst. Dit is een idee van Atelier GROENBLAUW en DS Landschapsarchitecten.
In samenwerking met Maike van Stiphout van DS Landschaparchitecten hebben wij deelgenomen aan de prijsvraag ´Natuurinclusief Ontwerpen` van de gemeente Den Haag. Atelier GROENBLAUW heeft zich ingezet dit idee te realiseren. Inmiddels is de eerste pilot schuurtje geplaatst en is te bezichtigen op de Green Village in Delft. Aankomende periode zal er een klimaatadaptieve tuin rondom de schuur worden aangelegd door de studenten van het Wellant College uit Rijswijk. Door tuinen te ontharden en ruimte te maken voor groen komt er meer leefruimte, eten en beschutting, voor de bewoners van het schuurtje.

Het Natuurschuurtje dat wij ontworpen hebben biedt ruimte aan allerlei soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren die leven in de tuin. Ook een klein bouwelement zoals een schuurtje dat veelvuldig wordt geplaatst kan een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Het benutten en betrekken van de nestelvoorzieningen wordt bevorderd door het toepassen van ondersteunende beplanting in de tuin in de vorm van bloemen, bessen en nectarrijke beplanting, een fruitboom, hagen als erfafscheiding, een composthoop en een poeltje of drinkschaal.

Het Natuurschuurtje is gerealiseerd door de Groot Vroomshoop met ondersteuning van ERA contour.

Studenten van het Wellant College zullen de tuin en Natuurschuur aanleggen en beheren. Studenten van de hogeschool Inholland zullen het geheel op resultaten monitoren op het gebied van temperatuur, biodiversiteit en waterberging.

Met dank aan de Vogelbescherming die ons met adviezen hebben ondersteunt.