Het natuurinclusieve schuurtje voor de tuinbiotoop

In samenwerking met Maike van Stiphout van DS Landschaparchitecten hebben we deelgenomen aan de prijsvraag ´Natuurinclusief Ontwerpen` van de gemeente Den Haag. Eén van de grote opgaven in Den Haag is de vervanging en renovatie van woningen, van koopwoningen in rijtjes als ook van woningen in bezit van woningcoöperaties. Dit biedt kansen om met eenvoudige, gestandaardiseerde maatregelen zoals het hier voorgestelde natuurinclusieve schuurtje een groot effect te bereiken doordat maatregelen eenvoudig en herhaald toegepast kunnen worden. Door de tuinen te ontharden en ruimte te maken voor groen komt er meer leefruimte, eten en beschutting, voor alles wat met ons leeft.

Het schuurtje dat we ontworpen hebben biedt ruimte aan allerlei soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren die leven in de tuin. Een klein bouwelement kan een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit door leefruimte, eten en beschutting te creëren voor deze gebouw bewonende soorten.

Het benutten en betrekken van de nestelvoorzieningen wordt bevorderd door het toepassen van ondersteunende beplanting in de tuin in de vorm van bloemen, bessen en nectarrijke beplanting, een fruitboom, hagen als erfafscheiding, een composthoop en een poeltje of drinkschaal.