Herinrichting van de Maerten van Heemskerkstraat

Voor de gemeente Heemskerk heeft atelier GROENBLAUW een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Maerten van Heemskerckstraat.

Voor de gemeente Heemskerk heeft atelier GROENBLAUW een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Maerten van Heemskerckstraat. De Maerten van Heemskerckstraat valt binnen de gemeentegrenzen van Heemskerk én Beverwijk. Tegelijk met het vervangen van het riool wordt de hele straat vernieuwd. Verder bestond de wens om de straat te vergroenen, aantrekkelijker te maken en klimaatrobuust in te richten. De bewoners zijn bij dit proces betrokken en hebben hun voorkeuren kunnen aangeven. Samen met de gemeente hebben we een ontwerp gemaakt voor een groenere ‘auto te gast’ straat inclusief regenwaterberging en infiltratie onder het wegdek.

In het vervolgtraject bepalen we samen met de bewoners welke beplanting het beste in hun nieuwe groenblauwe straat past.