Groenblauwe Corantijnstraat

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerden we in samenwerking met de bewonersorganisatie Westindische buurt in transitie (WIBIT) een ontwerpbijeenkomst voor een groenblauwe Corantijnstraat. Aan deze ontwerpbijeenkomst namen bewoners van de Corantijnstraat en andere straten van de Westindische buurt deel. De ideeën van de bewoners zijn verwerkt in het ontwerp.

Binnenkort staat de herinrichting van de Corantijnstraat op de agenda van de gemeente Amsterdam. Doel van het ontwerpbijeenkomst is om de wensen van bewoners in kaart te brengen en deze te visualiseren in schetsontwerpen. Deze kunnen daarna worden aangeboden aan de gemeente Amsterdam als startpunt voor de ontwikkeling van de Corantijnstraat.

Er is in drie groepen aan de casus gewerkt volgens de indeling van de straat: het oostelijke deel naast de Postjeskade, het middelste deel van de straat, en het westelijke deel van de Corantijnstraat met het schoolplein.

Opdrachtgever: georganiseerd door de bewonersorganisatie Westindische buurt in transitie in samenwerking met Atelier GROENBLAUW met financiële steun van stadsdeel West.

Jaar: 2018