Erasmusgracht, Amsterdam

In de Erasmusgracht in Amsterdam is in 1993 door Waternet een proefopstelling met een helofytenfilter met voorbezinking gerealiseerd.
Uit de buurt en van het stadsdeel werden echter bezwaren geuit met betrekking tot de esthetische uitstraling van de door Waternet gerealiseerde installatie. In 2001 kregen wij de opdracht van Waternet om een ontwerp te maken met een hogere esthetische waarde en een betere integratie in de stedenbouwkundige situatie.

Het regenwaterriool van een gebied van 2,37 ha is op deze installatie aangesloten. Na het doorstromen van het helofytenfilter wordt het hemelwater op de gracht geloosd. Uit deze proefopstelling blijkt dat het decentraal behandelen van het regenwater zowel kostentechnisch als milieutechnisch betere resultaten oplevert dan het aanleggen van een verbeterd gescheiden stelsel.

 

Opdrachtgever: Waternet
Ontwerp: Hiltrud Pötz, Pierre Bleuzé, opMAAT (nu atelier GROENBLAUW)
Jaar van uitvoering: 2005