Een toekomstvisie voor Stadskwekerij De Kas

Voor Stichting Stadskwekerij De Kas hebben wij atelier GROENBLAUW samen met de initiatiefnemers van de Kas en alle stakeholders van Stadskwekerij De Kas in workshops een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelt.

Stadskwekerij De Kas is een bewonersinitiatief die van een oud kassencomplex in het hartje van Rotterdam een multifunctionele kas wil maken met een tuin. Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen bewoners en experts over ecologisch groen en kleinschalig waterbeheer staan centraal. Stadskwekerij De Kas kan daarmee een experimentele ruimte bieden voor het vinden van antwoorden op actuele vraagstukken van de stad zoals: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, welzijn en gezondheid.

De eerste workshop in juni 2019, hebben we samen met de stakeholders nagedacht over de rol en de functies van stadskwekerij de Kas. In drie groepen is er gebrainstormd over het programma van wensen voor de ruimtes, biodiversiteit, gebruik van regenwater, afvalwater zuiveren, energie en het mogelijke programma. De concrete ideeën zijn uitgewerkt in het projectboek tot een ‘masterplan’ Dit ‘masterplan’ geeft aan alle gewenste functies een plek en zorgt voor meer ruimte voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en de innovatiekracht van mensen.

Tijdens de tweede workshop in oktober 2019 zijn werkgroepen gevormd die De Kas verder helpen met het uitwerken en het vinden van financiering voor de ideeën die in dit projectboek zijn gepresenteerd.

De workshops en het projectenboek zijn gefinancierd door Rotterdam Watersensitieve, Rotterdam circulair en het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard.