Een toekomstvisie voor Stadskwekerij De Kas

Voor Stichting Stadskwekerij De Kas hebben wij atelier GROENBLAUW samen met de initiatiefnemers van de Kas en alle stakeholders van Stadskwekerij De Kas in workshops een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelt.

Stadskwekerij De Kas is een bewonersinitiatief om van een oud kassencomplex in het hartje van Rotterdam een multifunctionele kas met een tuin te maken. Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen bewoners en experts over ecologisch groen en kleinschalig waterbeheer staan centraal. Stadskwekerij De Kas kan daarmee een experimentele ruimte bieden voor het vinden van antwoorden op actuele stedelijke vraagstukken zoals: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, welzijn en gezondheid.

Tijdens de eerste workshop (in juni 2019) hebben we samen met de stakeholders nagedacht over de rol en de functies van stadskwekerij de Kas. In drie groepen is gebrainstormd over het programma van wensen voor de ruimtes, over biodiversiteit, het gebruik van regenwater, zuiveren van afvalwater, over energie en het mogelijke programma. De concrete ideeën zijn in het projectboek uitgewerkt tot een ‘masterplan’. In dit ‘masterplan’ krijgen alle gewenste functies een plek zodat er meer ruimte ontstaat voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit én de innovatiekracht van mensen.

De tweede workshop vond in oktober 2019 plaats. Toen zijn werkgroepen gevormd die De Kas verder helpen met het uitwerken van de ideeën die in dit projectboek zijn gepresenteerd en voor het vinden van financiering.

De workshops en het projectenboek zijn gefinancierd door Rotterdam Watersensitieve, Rotterdam circulair en het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard.