Natuurinclusief schoolgebouw en plein

In het kader van het project ‘Van Beleid naar Ruimte’ van Bouwstenen voor Sociaal hebben we onderzocht hoe we maatregelen voor klimaat en biodiversiteit zo kunnen inzetten dat ze bijdragen aan een interessantere leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en verblijven in een hoog verdichte omgeefing. We zijn uitgegeaan van het puntensysteem met betrekking tot natuurinclusifiteit van de gemeente Delft en de klimaateisen, zoals 70mm regenwater bergen op de locatie.

In Delft op de plek van de oude NKF kabelfabriek, langs de zuidwestelijke Schieoever, wordt een nieuwe wijk ontwikkeld, met daarin ook enkele scholen. In deze hoog verdichte stedelijke transformatie is het een uitdaging om de kinderen van de school goede buiten- en speelruimte te bieden. Door gebruik te maken van de stedelijke buitenruimte en het schoolplein op een natuurinclusieve manier open te stellen voor de buurt, ontstaat er een betekenisvolle plek in de wijk.

De school voor primair onderwijs ligt op de noordoosthoek van een bouwblok langs de Schie en aan het toekomstige Schiepark. Bij de start van onze studie was alleen een massastudie beschikbaar en was de mogelijke locatie van de school bekend. De noord- en oost-gevels zijn de oude gevels van de kabelfabriek, met daarop aansluitend een speelplein dat grenst aan het Schiepark.

Om aan de Delftse eisen te voldoen in deze hoog verdichte omgeefing is het vergroenen vangevels, daken en een groot deel van het schoolplein een vereiste. Er zijn faunavoorzieningen aangebracht en we hebben een diverse beplanting aangebracht om voldoende voedsel en veiligheid te bieden.