Klarenbeek, Middelburg

De gemeente Middelburg zet zich in om de kwaliteit van bestaande woonwijken op niveau te brengen en daarbij klimaat en meer biodiversiteit mee te nemen als uitgangspunt. In de wijk Klarenbeek ligt de Arie van Driellaan met daaraan 7 zijstraten die zijn ingericht als woonerf. De openbare ruimte in de wijk is verouderd en toe aan onderhoud. Atelier GROENBLAUW heeft de opdracht gekregen om een schetsontwerp voor de herinrichting van de wijk te maken. Een belangrijk uitgangspunt dat is meegegeven is het toekomstbestendig maken van de wijk op het gebied van klimaatadaptatie. Daarnaast was het meenemen van de bewoners onderdeel van het ontwerpproces.

Voortvloeiend uit de analyse zijn uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn met de verschillende afdelingen van de gemeente Middelburg afgestemd. Denk aan parkeren, doelstellingen op het gebied van groen en klimaat en verkeer.

Daarnaast zijn in een bewonersbijeenkomst de wensen van de bewoners opgehaald en zo ver mogelijk meegenomen in het schetsontwerp.

De uitgangpunten en de input van de bewoners vormden de basis voor het schetsontwerp.

Het schetsontwerp laat zien hoe de Arie van Driellaan en de zijstraten ervan kunnen worden getransformeerd tot een groene en klimaatadaptieve wijk. De wijk wordt wat betreft de infrastructuur op orde gebracht door in zijn geheel als 30 km-zone
te ontwerpen. Wel is de focus gelegd op het afremmen van auto’s en het ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Dit kwam in de bewonersbijeenkomsten ook naar voren. Met dit ontwerp wordt meer orde in de wijk gebracht en tegelijkertijd behoud de wijk de sfeer van een woonerf. En uiteraard gebeurd dit met een groene uitstraling! Het groenaandeel is door een efficiëntere verkaveling verdubbeld met behoud van het aantal parkeerplaatsen.