Nieuwe tool ‘Borgingsinstrumenten’ op Bouw Adaptief!

6 april 2021

De nieuwe tool ‘Klimaatadaptief bouwen in beleids- en handelingsinstrumentaria” staat klaar op bouwadaptief.nl, de website van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid Holland die wij mochten bouwen.

We staan voor de grote opgave om de ambities op het gebied van klimaatadaptatie te laten landen en te verankeren in borgingsdocumenten. Een groepje convenantspartners heeft zich over deze vragen gebogen en uit allerlei verschillende organisaties voorbeeldteksten opgehaald die ter inspiratie kunnen dienen voor zowel gemeentes als waterschappen en provincies.
De voorbeelden hiervoor zijn vanaf nu overzichtelijk te vinden in de tool ‘Borgingsinstrumenten’ op de website van het Klimaatconvenant van de provincie Zuid Holland.