Website Groenblauwe Netwerken

De website groenblauwenetwerken.nl helpt en inspireert professionals en studenten bij het werken aan een veerkrachtige, aantrekkelijke en duurzame stad.
Op de website www.groenblauwenetwerken.nl is informatie te vinden over de thema’s water, hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, luchtkwaliteit, energie en processen. De website wordt veel gebruikt door onderwijsinstellingen, gemeenten en ontwerpers.

De website beschikt over een ontwerptool die helpt bij het zoeken van geschikte maatregelen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals bodemgesteldheid, bebouwingsdichtheid, enz. De website omvat ook veel inspirerende Nederlandse en internationale voorbeelden.

De website is tweetalig: Nederlands en Engels.

 

Link: www.groenblauwenetwerken.nl