Rekentool en website voor een klimaatbestendig Eindhoven

De rekentool en de website voor een klimaatbestendig Eindhoven is online! Bewoners kunnen hier inspiratie opdoen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun stad.
In opdracht de gemeente Eindhoven hebben we de rekentool gebouwd en de maatregelen voor de website aangeleverd.

De bewoners, bedrijven en ontwikkelaars van de gemeente Eindhoven vinden op de website klimaatregelen die ze zelf kunnen toepassen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de stad. Sinds 2019 zijn er nieuwe normen voor waterberging (60 mm waterbergen op eigen terrein) in Eindhoven. Om dit te kunnen berekenen hebben we een rekentool gebouwd. Met de rekentool ga je na of je ontwerp voldoet aan de norm. Het resultaat van de rekentool en de bijbehorende maatregelen moeten ingediend worden samen met de bouwaanvraag.