Natuur- en watervriendelijke ondernemingen

Ruimte is vaak schaars op terreinen van ondernemers. Iedere vierkante meter moet nuttig gebruikt worden. Maar ook op intensief gebruikt terrein kunnen daken, gevels en erfafscheidingen gebruikt worden om te vergroenen. Voor de gemeente Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland mochten wij een flyer ontwikkelen met natuur- en watervriendelijke ingrepen voor bedrijven. Door daken, gevels en erfafscheidingen op intensief gebruikte terreinen te vergroenen. Deze kosten geen ruimte en geven toch een groenere en prettigere uitstraling.

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor lange tijd droog. De zomers kennen vaker langere hitteperioden en zelfs in ons waterrijk gebied kunnen droogte en te lage grondwaterstanden voorkomen. Heftige regenbuien leiden soms tot wateroverlast en het riool kan overstromen. Door je terrein daar waar het kan te vergroenen, tegels eruit te halen waar deze niet strikt noodzakelijk zijn, groene daken aan te leggen, bomen te planten en voorzieningen te creëren voor waterberging wordt regenwater vastgehouden. Het ontharden zorgt voor het aanvullen van het grondwater in droge periodes. Door bomen te planten waar het kan, draag je bij aan een koeler terrein. Daarnaast bieden bomen en planten voedsel en leefruimte voor bijen en vlinders.

Bovendien zorgen meer bomen en verschil in beplanting ervoor dat er verschillende soorten dieren, zoals vogels en vlinders, komen. Samen kunnen we het verschil maken. Als we met z’n allen helpen onze terreinen rondom bedrijven en winkels te vergroenen zorgen we voor een klimaatbestendig, gezonde en natuurinclusieve leefomgeving.

Kijk voor meer informatie op zoeterwoudegaatgoed.nl/thema/ondernemen