Handboek proeftuinen

Een proeftuin is een methode om water en klimaat in een vroeg stadium in een breder ontwikkelings- of herstructureringsproces integraal mee te nemen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het online handboek proeftuinen gemaakt. De methode bestaat in essentie uit ontwerpend onderzoek, of misschien nog wel meer onderzoekend ontwerpen, met alle stakeholders. Het is daarmee een middel dat zowel leidt tot inhoudelijke reflectie en verdieping als tot het versterken van de communicatie tussen betrokken partners. Ontwerpend onderzoek verbindt verschillende schaalniveaus en verschillende belanghebbende partijen en kan daarnaast inspirerend werken.

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2014
Link: Handboek proeftuinen